Camforum irena 19

Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. Ca jus Caefar cloquentia , & fpiricu , 6c jam confulatu allcvabatur. Sic igitur Czfare dignitatem compararc , Craf To augcrc , Pompcjo rctinerc cupicntibus , omnibuf- que patitet potcntiae cupidis , de invadcnda Kepub. Ergo cum mutuis viribus in fuum quifque dccus niteretur , Galliam Cacfar invadit , Craflus Afiam , Fompejus Hiipaniam , tres mazimos cxcrcitus : & jam fic orbis imperiuni , focieracc trium principum occupatur. Exindc quoniammu- tuo mccu tenebantur, Craf Ti morte apud Parthos, &moi- te Juliac Ca^faris filiac , quae nupta Fompcjo, gcneri fo- cerique concordiam.macrimonii foedcre ccncbat, flatim acmulatio erupit. fic de principatu laborabant, tanquam duos canta impecii foruina non ca- perec. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . Jam Fompejo fvfpedae Cacfaris opcs, & Cacfari Fompejana dignicas gravis. Ergo Lentulo Marcelloque confnlibus rupca prima conjurationis fide de fucceffione Caefaris fenatus, idem- que Pompcjus agitabat : nec ille abnuebat , fi ratio fui proximis comiciis haberecur confulacus j abfcnci , quem decem cribuni , favence Fompcjo nuper decteveranc , tum diffimulance eodem negabatur. llle concra flagicare decreta , ac nifi ia fide permanerciit , non fc dimifliirum cxercicum. His Caefar agicacus, ftatuic praemia armorum armis defendere. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Af«- iefmi, utinam amorem t UMm , o Papinit in celebrando Luca» ni ndtalitefiat HS fkijpes .'. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Siquidcm Quindlo Mecc IIo 6c Locio Afrauio confulibns, cum Komana majeftas toto 01- be polleiet, leccntefque vi^oiias, Ponticos 6c Atmenios tiiumphos in Pompejanis theatiis Kcma cantarct , niniia Pompe|i potentia apud otiofos (ut folct ) civcs movitin- tidiam.

Nec Fom- pejus ab Icalia , quam fenacus ab urbe fugacur prior : quam pacne vacuam metu , Caefar ingreffus , confulem fc ipfe facit. 4 ^ufoniis , wnhra(f He s erraret Craffu* inulta , " rt' ^t^^l^Sii^ Belta geri placuit * nullos habitura triumphosf Bomi Di» Rom.

Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. J^ Ucani proprium dicm ftcquentct , Quifquis collibur Iftbmiac , 6cc. ^uan^uam et hocipfumamantisfuefar^ non anerajpt amicum laudib MS, prafifcino magisopuserat ^ ^uod^ tan^uam ftrvus triumphali cttrru fimul adve&us ^ Ncmefin^glo' riae enormioris camificem , a tergo exoraret.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you. Dum enim Baetin tn certamen cum Melete et Mantua pro Vbcasy amico fummam con^ j Uvifii invidiamy nequetu Cfiiicovum fu^gillationes effugifii, i ^uibui unus, Lucanum igitur, G.

Siciliam & Sardiniam annonaepigno- la, |er Jcgatoshabuit. Mifeia , dum cupit pacem , belli metu in bellum incidit : fed quia itutis muiis eiat , ¥inci eam jiibi judk' abfcnti. '^**'"^ f «» ubi foris cefla- vit» domi reperitti , neque folitudinem tuam. Pyrrfaus Epirocarum rex in auxili- um ^ Tarentinii atcitus, raigno Romanis terrori fuit-, tiuri , terra , viris» cquis, incognitifqut in id tempus elephantis; ntque arroisfolum, fed con* liliis et dolis eos aggreflus eft : taodem viftu», caftris exutus, ab Italiaqut cxadus.

Giaecula civitas , non pio raolbtia nominis , & vallum caedeie , & incendeie macbinas aufa , & con- giedi navibus : fed Brutus , eui mandatum eiat bel- Jum, vi£los tena maiiqne peidomuit: moxdedemibusfe- fe ablata omnia piaetei (quam potioiem omnibus habe- bant ) libeitatem. defolationem et vaftitatem ex* terorura boitium poteotiae aut faevitiae imputes , fed annis tuis 6 Roroa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Camforum irena 19”